W maju tego roku ponownie wręczono statuetki Inspirator Kariery 2022. Nagrodzono podmioty gospodarcze, oświatowe i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju kształcenia zawodowego i wyrównywania szans na rynku pracy. Wśród nich zespoły szkół średnich, krakowski hotel, agencja SEOSEM24 czy ośrodek rehabilitacyjny. Czym jest nagroda Inspirator Kariery 2022 i za co jest przyznawana?

Nagroda Inspirator Kariery 2022 – o co chodzi?

Plebiscyt Inspirator Kariery to inicjatywa Instytutu Pracy i Kariery. Organizacji pozarządowej, która powstała w celu inicjowania i łączenia inicjatyw służących rozwojowi zawodowemu w Polsce. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wyróżnia te podmioty, które w znaczący realizują inicjatywy pokroju:

 • prowadzenie szkoleń zawodowych,
 • organizowanie praktyk i stażów zawodowych,
 • wymiana międzynarodowa uczniów, studentów i pracowników,
 • promocja kształcenia i rozwoju zawodowego jako takiego,
 • prowadzenie analiz i badań nad rynkiem pracy i pracownika,
 • uczestnictwo w programach aktywizujących zawodowo, np. Erasmus+
 • udzielanie pomocy merytorycznej, logistycznej, finansowej czy materiałowej dla tego rodzaju inicjatyw.

Konkurs odbywa się raz do roku, a wyróżnione podmioty nagradzane są statuetką podczas uroczystej gali. Kapituła przy doborze laureatów kieruje się wycinkiem działalności podmiotu, który aktywnie i istotnie wiąże się z rozwojem zawodowym. Cenione są te organizacje, które dbają o pracowników, organizują dla nich szkolenia albo pomagają się „przebranżowić”.

Plebiscyt dla oświaty, administracji i biznesu wspierających kształcenie zawodowe

Kto może wziąć udział w konkursie? Inspirator Kariery skierowany jest głównie do podmiotów, które – z racji swojej działalności – mają środki i sposobność aby wspierać rozwój i kształcenie zawodowe. Instytut Pracy i Kariery wspomina głównie o:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • uczelniach,
 • urzędach,
 • przedsiębiorcach.

Jakie inicjatywy mogą liczyć na nominację i wyróżnienie? Dobrym przykładem są:

 • szkoła średnia lub uczelnia, które uruchomiły pionierski kierunek zawodowy,
 • jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi realne i adekwatne wsparcie rozwoju zawodowego,
 • firma, która nie tylko wymaga, ale także szkoli pracowników, opłaca ich edukację i rozwój zawodowy.

Szczególnie ceniona jest chęć współpracy z innymi podmiotami na niwie kształcenia i rozwoju zawodowego.

Nominacje można zgłaszać do końca roku

Kandydatów do tytułu Inspiratora Kariery można zgłaszać do 31  grudnia. Liczą się zarówno własne zgłoszenia jak i nominacje złożone przez innych. Początkiem roku zbiera się Kapituła Konkursu i analizuje zgłoszone nominacje. Kapituła składa się z przedstawicieli trzech wymienionych wcześniej typów instytucji. Na podstawie listy nominowanych podmiotów opracowuje kryteria, kategorie i ostatecznie przyznaje statuetkę.

Inspirator Kariery 2022 to statuetka, prestiż i darmowa promocja

Piękna statuetka, dyplom i tytuł Inspiratora Kariery to nie tylko prestiżowe wyróżnienie i powód do dumy, ale także wymierne korzyści wizerunkowe i biznesowe. Laureat ma prawo do bezterminowego tytułowania się Inspiratorem Kariery w danym roku. Również bezterminowo może korzystać z logo plebiscytu w swoich materiałach reklamowych. Oprócz tego może liczyć na poświęcenie mu szczególnej uwagi w eksperckim periodyku Kierunek Kariera, które publikuje Instytut Pracy i Kariery. Magazyn czytany jest przez dyrektorów, samorządowców czy przedsiębiorców. Laureat ma zatem szansę na zwiększenie swojej rozpoznawalności w środowiskach branżowych.

Gala Inspirator Kariery 2022 – wśród laureatów krakowski DPS oraz SEOSEM24

Tegoroczna gala wręczenia  statuetek Inspirator Kariery 2022 odbyła się 27 maja w hotelu Park Inn by Radisson w Krakowie. Przedstawiciele wszystkich laureatów zjawili się punktualnie. Wydarzenie prowadziło dwoje przedstawicieli Instytutu Pracy i Kariery – redaktor naczelna magazynu „Kierunek Kariera” Marta Prusak – Galińska oraz Prezes Instytutu Paweł Abucki. Dotąd wyróżnienie w plebiscycie przyznawano wedle kategorii branżowych lub wedle profilu działalności nominowanej instytucji. W tym roku Kapituła Konkursu postanowiła przyznać statuetki w zbiorczej kategorii „Współpraca międzynarodowa”. W ten sposób Kapituła chciała podkreślić znaczenie komplementarności działalności na niwie krzewienia rozwoju zawodowego i kształcenia zawodowego. Wyróżniono niemal tuzin podmiotów, reprezentujących różne środowiska i rodzaje działalności:

 • laureaci oświatowi – Zespół Szkół Łączności w Krakowie oraz Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie,
 • laureaci instytucjonalno – administracyjni – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego,
 • laureaci biznesowi – Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Thousand Miles Kraków, będący gospodarzem imprezy Hotel Park Inn by Radisson Kraków oraz wyróżniająca się spośród laureatów agencja SEOSEM24 z Krakowa.

Postawienie obok siebie instytucji pozornie tak rożnych jak agencja SEO, szkoła średnia czy ogród botaniczny zwraca uwagę na to, jak wygląda nowoczesna gospodarka. Ideą konkursu jest wszak promowanie współpracujących ze sobą podmiotów wedle klucza – szkoła – administracja – biznes. Laureatów łączy też  to, że uczestniczą w programie Erasmus+ oraz z dużym zaangażowaniem odpowiadali na inicjatywy Instytutu Pracy i Kariery. Pewną niespodzianką okazało się wyróżnienie dla agencji SEOSEM24 z Krakowa. Dotąd podmioty z tej branży nie były nagradzane. Agencja zajmuje się marketingiem internetowym, pozycjonowaniem SEO/SEM czy usługami z zakresu copywritingu. Kapituła doceniła dydaktyczny segment w działalności agencji – udostępnianie swojej siedziby i infrastruktury do prowadzenia staży i szkoleń zawodowych dla młodych, zdolnych ludzi. SEOSEM24 musi być niezłe, w tym co robi, skoro opinie klientów dają jej zwycięstwo także w rankingach stricte branżowych – dobrym przykładem jest ostatnie zestawienie serwisu Rating Captain. Na podobnym polu podkreślono zasługi pozostałych laureatów w budowie komplementarnego systemu wspierania rozwoju zawodowego w Małopolsce, w tym otwieranie się na przedstawicieli innych regionów i państw.

Koncert, bankiet, mini sesja zdjęciowa – jak wyglądało wręczenie statuetek Inspirator Kariery 2022?

Międzynarodowy charakter wydarzenia podkreślała zresztą obecność nauczycieli i szkoleniowców z innych krajów, w tym z Węgier i Turcji, których do Krakowa przywiodło uczestnictwo w Erasmus+. Nie zabrakło anegdot, krótkich podziękowań a całość uświetnił występ znanego z Must Be The Music Polska artysty Michała Matuszewskiego. Każdy z laureatów mógł zaprezentować się z otrzymaną  statuetką i dyplomem w małej sesji fotograficznej. Wydarzenie zwieńczył bankiet, który był okazją do rozmów, wymiany spostrzeżeń, nawiązania kontaktów prywatnych i biznesowych. Atmosfera była bardzo przyjazna, czuć było wspólnotę spojrzeń na problemy gospodarcze i społeczne.

Twórcą plebiscytu jest Instytut Pracy i Kariery

O zwrócenie uwagi na te właśnie problemy apeluje od lat Instytut Pracy i Kariery, główny organizator plebiscytu. Instytut powstał jako odpowiedź na potrzebę tworzenia i promowania komplementarnego systemu kształcenia i rozwoju zawodowego. Główną ideą jest stworzenie kultury współpracy między sobą instytucji:

 • oświatowych i szkoleniowych, czyli tych, które przygotowują pracownika,
 • biznesowych, czyli tych, które stwarzają możliwości zatrudnienia,
 • administracyjnych, czyli tych, którzy mają wpływ na prawo i gospodarowanie środkami przeznaczonymi na aktywizację zawodową.

W ten sposób docelowo powstaje „trójkąt” zawodowy, w wyniku działania, którego pracownicy szkoleni są na wysokim poziomie i adekwatnie do potrzeb obecnego i przyszłego rynku pracy. Instytut zaczynał od Małopolski, gdzie ma siedzibę, ale otwarty jest na inicjatywy ogólnopolskie i zagraniczne. Poprzez plebiscyt Inspirator Kariery, Instytut chce stawiać na piedestał te podmioty, które rozumieją i realizują tą ideę.

Misja i inicjatywy Instytutu – Erasmus+, własny magazyn i inne

Konkurs to jednak dopiero „wierzchołek góry lodowej”, stanowiącej przedmiot działalności Instytutu Pracy i Kariery. W jaki sposób Instytut stara się realizować nakreśloną wizję?

 • inicjuje programy rozwoju zawodowego, angażuje w to przedsiębiorstwa i samorządy oraz pośredniczy w nich,
 • prowadzi analizy i badania rynku pracy i potrzeb konsumenckich. Swoje ustalenia przekazuje ośrodkom decyzyjnym oraz biznesowym,
 • opracowuje strategie rozwojowe dla regionu i kraju, w których wskazuje konkretne systemowe rozwiązania,
 • organizuje debaty, spotkania, targi szkoleń i staży zawodowych,
 • popularyzuje ideę komplementarności poprzez prowadzenie eksperckiego magazynu „Kierunek Kariera”. Publikowane są tam analizy, wywiady, artykuły branżowe. Jest on źródłem wiedzy i inspiracji dla dyrektorów przedsiębiorstw, szkół czy instytucji,
 • uczestniczy i wspiera program Erasmus+, który jest bardzo konkretnym działaniem na rzecz rozwoju zawodowego i integracji,
 • pomoc w uzyskaniu funduszy na programy rozwoju zawodowego, w tym z funduszy krajowych i europejskich,
 • wypożyczanie sprzętu czy pomocy dydaktycznych dla szkół i uczelni,
 • organizacja wycieczek rekreacyjnych, edukacyjnych i zawodowych dla dzieci i młodzieży.

Więcej o działalności Instytutu Pracy i Kariery, magazynie „Kierunek Kariera” i samym konkursie można znaleźć na stronie instytucji – kariera.org.pl.

Oddolna odpowiedź na problemy rynku pracy i pracownika

Instytut Pracy i Kariery wierzy, że konsolidacja działań na rzecz rozwoju zawodowego opłaca się wszystkim. Pracownikom, pracodawcom, samorządowcom i całemu szeregu firm, które organizują zaplecze merytoryczne, logistyczne i materiałowe. Gdy wspomniany „trójkąt zawodowy” funkcjonuje prawidłowo, powstają produkty i usługi, których chcą konsumenci, pracownicy mają szansę na awans i są adekwatnie nagradzani za swoje starania. Wszystko to sprzyja ogólnemu rozwojowi gospodarczemu regionu i kraju, a na tym korzystamy wszyscy.