Obecnie korzystamy z Internetu w różnych dziedzinach. Jest on dostępny praktycznie dla każdego, dlatego też wiele rzeczy związanych z edukacją jest dostępnych właśnie za pośrednictwem tego medium. Rodzice mają dostęp do dziennika elektronicznego swojego dziecka i mogą podejrzeć jego oceny oraz ewentualne uwagi. Dzieci zaś mają niemal nieograniczony dostęp do wszelkich informacji pojawiających się w Internecie. W niektórych krajach nawet zadania domowe są wysyłane za pomocą Internetu. Może on być więc bardzo przydatnym narzędziem.

Internet dla dzieci

Jak już wspomnieliśmy z Internetu korzystają przede wszystkim dzieci. Poświęcają na to swój czas wolny, jednak niejednokrotnie wykorzystują go również do rozwiązania zadań domowych. Mogą to być te wysyłane przez system bezpośrednio do szkoły, jak i te które można wykonać z pomocą informacji, jakie znajdziemy w Internecie. Przyda nam się on do pisania różnego rodzaju prac, czy opracowań, które wcześniej czy później będą wymagane w szkole. Tak więc Internet jest naprawdę dobrym narzędziem, jeśli tylko dobrze je wykorzystamy. W tym olbrzymią rolę odgrywają rodzice.

Rola rodziców

Rola rodziców nie powinna ograniczać się jedynie do udostępnienia dziecku urządzenia z Internetem. Warto co jakiś czas sprawdzić, czy korzysta z niego w odpowiedni sposób. Szczególnie młodsze dzieci mają trudności w skupieniu się na szukaniu konkretnych informacji i mogą szybko skończyć siedzenie przed komputerem na jakiejś grze. Niektórzy zdecydowali, że komputer będzie umieszczony w ogólnym pokoju, do którego każdy ma dostęp, tak aby pojawiła się możliwość łatwiejszego kontrolowania tego, co dziecko robi przed komputerem.